ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

តោះចូលទៅប៉ះ

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ១៥៨ ផ្លូវវ៉ាងចាវស្រុកសាងឆេងហាំងចូវប្រទេសចិន 

អ៊ីមែល៖ shunda0825@126.com

អ៊ីមែល៖ shemy0123@163.com

ទូរស័ព្ទ/Whatsapp៖ ៨៦១៨៧៥៣៤៨១២៨៥

Wechat៖ ១២៤៧៥០៨៧៧២

ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិក

កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសួរយើងអ្វីមួយ អ៊ីមែលមកយើងដោយផ្ទាល់shunda0825@126.com, shemy0123@163.com ឬទូរស័ព្ទមកយើងតាម 008618753481285

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង