ប្រភេទផលិតផល

យើងមានជំនាញខាងកញ្ចក់ឆ្លុះ (កញ្ចក់កញ្ចក់, កញ្ចក់ព្រះច័ន្ទ, កញ្ចក់ជាមួយធ្នើ, កញ្ចក់ស៊ុមដែក។ ល។ ) សិប្បកម្មឈើ (ធ្នើរឈើធ្នើជញ្ជាំងឈើធ្នើរអណ្តែតឈើប្រអប់វេចខ្ចប់ឈើប្រអប់ឈើ។ ល។ ) សិប្បកម្មដែក (ធ្នើរដែក , ធុងដែក, កន្ត្រកដែក, កន្ត្រកផ្លែឈើដែក, អ្នកកាន់ដែក, អ្នកកាន់ផ្លែឈើធ្វើពីដែក។ ល។ ) សិប្បកម្មកញ្ចក់ (ដបកែវ, ដបទឹកអប់កែវ។ នៅលើ

អាន​បន្ថែម

ផលិតផល​ពិសេស